Sociaal netwerkadvies

De sociale staat van de klas

Informatie

Vormgeving en aantrekkelijke filmpjes
Om de vragenlijst aantrekkelijk en gemakkelijk te houden voor leerlingen, bevat de vragenlijst vijf filmpjes met uitleg. Zo hoeven de leerlingen geen lange teksten te lezen. Uiteraard is tijdens de vragenlijst ook gebruik te maken van een applicatie die de vragenlijst voorleest (met name handig voor leerlingen die (nog) niet zo goed kunnen lezen).

[Crew: Regie, camera en montage – Arno Cupédo, Geluid – Menno Knevel, Productie – TOF Media, Teksten – Gijs Huitsing en René Veenstra, Presentatie – Miranda Bolhuis]

vimeo

Handleiding
De meeste stappen van Sociaal Netwerkadvies spreken voor zich. Het kan natuurlijk voorkomen dat iets niet duidelijk is of dat het aanmaken van een klas niet lukt. Daarom zijn er twee beknopte handleidingen beschikbaar. Deze handleidingen verstrekken wij aan de gebruikers van het systeeem via mail en de handleidingen zijn te downloaden in het systeem zelf.

Informeren van ouders
Scholen zijn niet verplicht ouders te informeren over de afname van een vragenlijst voor Netwerkadvies. Het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is immers één van de kerntaken van de school. Ter vergelijking, bij elke reken- of taaltoets nemen scholen ook geen contact op met ouders. Sommige scholen kiezen er wel voor om ouders te informeren over het onderzoek in de klas.

Privacy en beveligde verbindingen
Voor elke school, leerkracht, leerling en ouder is privacy belangrijk. Belangrijke gegevens mogen niet zomaar in te zien zijn door anderen en antwoorden op vragen mogen alleen maar worden ingezien voor degene voor wie de informatie is bestemd. Om gevoelige informatie goed te beschermen werken we met beveiligde verbindingen. De website en de online vragenlijst draaien op een stabiele en zelfstandige server die goed is beschermd. Gegevens die worden verzonden, worden uit veiligheidsoogpunt versleuteld opgeslagen op de zelfstandige server.

Algemene voorwaarden
Door een Sociaal netwerkadvies aan te vragen gaat de aanvrager een verbintenis aan met de SocioQuest. Deze verbintenis omvat ten minste de volgende rechten en plichten:

  1. SocioQuest levert een rapport met informatie over de sociale structuur van een schoolklas. Voor prijzen kunt u contact opnemen met ons. Wij doen u een passend aanbod.
  2. SocioQuest gaat zorgvuldig om met de verstrekte gegevens en zal deze geanonimiseerd opslaan en verwerken.
  3. De rapportage die aanvrager ontvangt is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor rechthebbenden die normaliter ook betrokken zijn bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (leerkrachten, intern begeleiders, externe schoolbegeleiders).
  4. Aanvrager gaat zorgvuldig om met de verstrekte gegevens.
  5. Ondanks inspanning van leerlingen, leerkrachten en overige betrokken blijft de verstrekte rapportage een momentopname en geldt daarom als een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
  6. SocioQuest spant zich er voor in de inhoud van de rapportage uiterst zorgvuldig weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud deels onvolledig en/of onjuist is. SocioQuest is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit rapport of met de mogelijkheid deze rapportage te kunnen raadplegen.